Category: Hoger Management

Chief Happiness Officer Workshop

  This workshop is intended for HR Executives / external consultants, Commercial Executives, Department heads of government organizations, Owners/ Directors SME’s, Life coaches The workshop aims for the participant to acquire the concept and practice of the role of the Chief Happiness Officer in order to understand and put devices in place aimed at the […]

Human Resource Management

Doelgroep Leidinggevenden op hoger management niveau, staffunctionarissen die leidinggevenden ondersteunen en midden managers die de cursus Middle Management hebben gevolgd. Omschrijving Het stimuleren van de ontwikkeling van Human Resources is één van de voorwaarden om veranderingsprocessen en organisatieontwikkeling te bewerkstelligen. Een gestructureerde aanpak middels personeelsplanning, loopbaanontwikkelings- en opleidingsbeleid, gebaseerd op de strategische doelen van de […]

Leadership

Doelgroep Leidinggevenden op hoger management niveau, staffunctionarissen die leidinggevenden ondersteunen en middle managers die de cursus Middle management hebben gevolgd. Organisaties zijn continu in beweging. Veel organisaties bevinden zich in een veranderingsproces waarbij ook een andere houding, mentaliteit en kwaliteit van de medewerkers wordt gevraagd. Resultaatverantwoordelijkheid, zelfmanagement, flexibiliteit en klantgerichtheid zijn daarbij de uitgangspunten. Het […]

Strategic Financial Management

Doelgroep: Leidinggevenden op hoger management niveau, staffunctionarissen die leidinggevenden ondersteunen en middle managers die de cursus Middle management hebben gevolgd. Op strategisch niveau worden keuzeprocessen rond produkt/marktcombinaties in belangrijke mate beïnvloed door rendement-verwachtingen. Nadat verschillende alternatieven op deze verwachtingen zijn beoordeeld , zal onderzocht worden welke financieringsmogelijkheden er zijn. Het uiteindelijk gekozen alternatief moet een […]