Middle Management

Doelgroep

Leidinggevenden op midden-management niveau, staffunctionarissen en medewerkers die de ambitie hebben om manager te worden.

Middle Management bestaat uit drie interactieve modules: ‘Personeel & Organisatie’, ‘Leidinggeven & Motiveren’ en ‘Financieel Management’. Iedere module bestaat uit negen (9) bijeenkomsten en elk wordt afgerond met een examen. Bij voldoende resultaat wordt een diploma uitgereikt.

Module Personeel & Organisatie

Het menselijk kapitaal van een organisatie is onbetaalbaar. Het is dan ook niet voor niets dat ‘Human Resource Management’ één van de belangrijkste ontwikkelingen is voor organisaties. Deze module is gericht op het aanbieden van ‘personeelsinstrumenten’ als hulpmiddel voor het effectief organiseren en inzetten van de medewerkers. In dat kader wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Module Leidinggeven & Motiveren

Goede communicatieve vaardigheden en effectief gedrag vormen de basis voor effectief leiderschap. In deze module wordt daarom uitvoerig aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Module Financieel Management De financiële aspecten van een bedrijf/ organisatie vallen steeds vaker onder de verantwoordelijkheid van de Middle Manager. Budgettering, controle op uitvoering en eventuele bijsturing zijn belangrijke taken in een moderne organisatie. In deze module wordt daarom aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Betaling in termijnen in mogelijk!