Algemene Correspondentie Engels

Doelgroep: Een ieder die belast is of belast gaat worden met het corresponderen in het Engels

Het algemene doel van de cursus Algemene Correspondentie Engels is om de cursist (rekening houdend met verschil in voorkennis /opleiding) op het gewenste examen niveau te brengen van de onderdelen: grammatica/zinnen, correspondentie en woordenschat

Er wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Deze module bestaat uit twee onderdelen:
1. Grammatica, spelling, stijl en interpunctie
2. Correspondentie en uitdrukkingen

Er zijn twintig bijeenkomsten en de module wordt afgerond met een examen. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat uitgereikt.