Category: Corporate Governance

Corporate Governance Aruba

Doelgroep Deze cursus geeft een breed inzicht wat onder goed ondernemingsbestuur wordt verstaan, met aandacht voor de rol van de Raad van Commissarissen en de interactie tussen de interne toezichthouder en de Raad van Bestuur. Naast de internationale ontwikkelingen op het gebied van Corporate Governance wordt ook ingegaan op het wettelijk raamwerk zoals die in […]

Corporate Governance Workshop

Target audience This course provides a broad insight into what constitutes good corporate governance, with a focus on the role of the Supervisory Board and the interaction between the internal supervisor and the Executive Board. In addition to international developments in the field of Corporate Governance, the legal framework as it applies in Aruba is […]