Corporate Governance Aruba

Doelgroep

Deze cursus geeft een breed inzicht wat onder goed ondernemingsbestuur wordt verstaan, met aandacht voor de rol van de Raad van Commissarissen en de interactie tussen de interne toezichthouder en de Raad van Bestuur. Naast de internationale ontwikkelingen op het gebied van Corporate Governance wordt ook ingegaan op het wettelijk raamwerk zoals die in Aruba geldt, met name voor wat betreft de financiële sector.

Doelstelling

Het aanbieden van een brede, algemene kennis op het gebied van ‘Corporate Governance’ met aansluiting op de toepasbaarheid van de theorie in de dagelijkse praktijk op Aruba. Het internationaal gezaghebbend boek “Corporate Governance: Policies, Principles and Practices” van Dr. R.I. (Bob) Tricker wordt als leidraad bij de cursus gehanteerd.

Omschrijving

In deze cursus leert de deelnemer dat het bij behoorlijk ondernemingsbestuur gaat om “Checks and Balances” :
Een effectief toezicht op het bestuur van ondernemingen en organisaties en de evenwichtige verdeling van beslissingsbevoegdheden tussen het Bestuur, de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Met praktijkgerichte voorbeelden is deze cursus actueel. De cursus belicht zowel de bedrijfseconomische als de juridische aspecten van goed ondernemingsbestuur.

Belangrijke onderwerpen die aan de orde komen zijn:

Mede op basis van de casuïstiek worden de verschillende onderwerpen nader besproken.