Conflicthantering en Organisatieontwikkeling

Conflicten binnen organisaties zijn onvermijdelijk. Vaak is het een noodzakelijk kwaad om de ontwikkeling van een organisatie te verbeteren of te bespoedigen.

In deze workshop zal de deelnemer inzicht krijgen in de verschillende aspecten die zich voordoen bij organisatieontwikkeling hoe om te gaan met interne conflicten.

In de verschillende sessies wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Deze module bestaat uit zes interactieve sessies. Bij voldoende participatie (minstens 80% van de bijeenkomsten) wordt een certificaat uitgereikt.