Human Resource Management

Doelgroep

Leidinggevenden op hoger management niveau, staffunctionarissen die leidinggevenden ondersteunen en midden managers die de cursus Middle Management hebben gevolgd.

Omschrijving

Het stimuleren van de ontwikkeling van Human Resources is één van de voorwaarden om veranderingsprocessen en organisatieontwikkeling te bewerkstelligen. Een gestructureerde aanpak middels personeelsplanning, loopbaanontwikkelings- en opleidingsbeleid, gebaseerd op de strategische doelen van de organisatie, kunnen hierbij een belangrijke ‘tool’ zijn.

Managers stimuleren en ondersteunen het verder ontwikkelen van de kwaliteiten en talenten van hun medewerkers, en dat vraagt kennis en kunde van de volgende onderwerpen:

De module bestaat uit 9 bijeenkomsten en wordt afgerond met een examen.
Bij voldoende resultaat wordt een certificaat uitgereikt.