Klantgericht Denken & Doen

Veel meer organisaties zien in dat een goede communicatie met de klant bepalend is voor hun succes. In deze workshop van zes bijeenkomsten (plus een examen) gaan we in op hoe u namens een organisatie klantgericht en efficiƫnt telefoneert en bezoekers ontvangt. We gaan uitvoerig in op kennis en vaardigheden die belangrijk zijn in de eerste contacten met de klanten.

Onderdelen die aan de orde komen in deze workshop zijn:

Klantgericht Handelen
o.a. kenmerken van klantgericht handelen

Communicatie
o.a. Communicatieproces nader bekeken en oorzaken en gevolgen van stoornissen

Effectief en Klantgericht Telefoneren
o.a. voorbereiding en verschillende fases van telefoneren

Verschillende soorten gesprekken
o.a. gespreksvaardigheden en klachten behandelen

Baliewerkzaamheden
o.a. bezoekers ontvangen