Middle Management: Financieel Management

Doelgroep

Leidinggevenden op midden-management niveau, staffunctionarissen en medewerkers die de ambitie hebben om manager te worden.

Cursus Middle Management

De cursus Middle Management bestaat uit vier interactieve modules: ‘Personeel & Organisatie’, ‘Leidinggeven & Motiveren’, ‘Financieel Management’ en ‘Marketing Management’.

Iedere module bestaat uit negen (9) bijeenkomsten en elk wordt afgerond met een examen. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat uitgereikt, en bij het halen van alle modules ontvangt de deelnemer een diploma Middle Management.

Module Financieel Management

De financiële aspecten van een bedrijf/ organisatie vallen steeds vaker onder de verantwoordelijkheid van de Middle Manager. Budgettering, controle op uitvoering en eventuele bijsturing zijn belangrijke taken in een moderne organisatie.

In deze module wordt daarom aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Betaling in termijnen in mogelijk!