Middle Management- Personeel & Organisatie

Doelgroep

Leidinggevenden op midden-management niveau, staffunctionarissen en medewerkers die de ambitie hebben om manager te worden.

Middle Management bestaat uit vier interactieve modules: ‘Personeel & Organisatie’, ‘Leidinggeven & Motiveren’, ‘Marketing’ en ‘Financieel Management’. Iedere module bestaat uit negen (9) bijeenkomsten en elk wordt afgerond met een examen. Bij voldoende resultaat wordt een diploma uitgereikt.

Module Personeel & Organisatie

Het menselijk kapitaal van een organisatie is onbetaalbaar. Het is dan ook niet voor niets dat ‘Human Resource Management’ één van de belangrijkste ontwikkelingen is voor organisaties. Deze module is gericht op het aanbieden van ‘personeelsinstrumenten’ als hulpmiddel voor het effectief organiseren en inzetten van de medewerkers. In dat kader wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Betaling in termijnen in mogelijk!