Salarisadministratie in de praktijk

Doelgroep

Iedereen die direkt of indirekt heeft te maken met salarisadministratie en/of vragen daaromtrent, zoals paymasters, Human Resource medewerkers, supervisors, managers of iedereen die zich hierop willen voorbereiden.

Omschrijving

Om vooruit te komen in de wereld van personeelszaken en/of salarisadministratie, moet men een breed inzicht vergaren om hier goede resultaten te boeken. Ook is het van belang om een werknemer die vragen heeft over haar/zijn salarisstrook, juist te helpen. Onvrede ontstaat vaak uit onbegrip, wat uiteindelijk niet bevorderlijk is voor de prestaties van een werknemer. Om een zo breed mogelijk inzicht kunnen krijgen, is deze cursus ontwikkeld. De cursus is bedoeld voor mensen die hier al direkt of indirekt mee te maken hebben, maar ook diegene die zich in deze richting willen concentreren. Deze cursus wordt gefaciliteerd in samenwerking met VCC, Aruba’s internationale software expert op het gebied van salarisadministratie.

Bij 80% participatie ontvangen deelnemers een certificaat.

Onder te behandelen onderwerpen vallen o.a.:

  • Belastbare en onbelastbare vergoedingen
  • Fiscale bijtellingen en aftrekposten
  • Sociale premies zoals OAV/AWW, AZV, SVB, ZV, OV, Loonbelasting
  • IB/LB
  • Human Resources aspecten
  • Aspecten van Arbeidsrecht