Vermogensbeheer en Beleggen I

Doelgroep

De opleiding is geschikt voor:

Introductie

In deze open, interactieve workshop van zes bijeenkomsten wordt ingegaan op de basisbeginselen van vermogensbeheer en beleggen.

Dat we tegenwoordig in financieel woelige tijden leven, is niemand ontgaan. Hoewel de crisis allerlei negatieve gevolgen heeft, brengt deze ook mogelijkheden met zich mee. Zo wordt het steeds interessanter om een baan in de financiële sector na te streven. Eén bijzondere tak hiervan is het vermogensbeheer.

Vermogensbeheer wordt ook wel aangeduid als investment management of asset management. Als vermogensbeheerder ben je in dienst staan van een individueel persoon of van een collectief, zoals een beleggingsfonds.

Wanneer de vermogensbeheerder het vermogen van een individuele opdrachtgever beheert, wordt er eerst in onderlinge afspraken vastgelegd hoe het vermogen belegd dient te worden, welke beslissingen zelfstandig genomen mogen worden en hoe de communicatie naar de opdrachtgever toe dient te verlopen. Doorgaans hanteert een vermogensbeheerder wel een minimum bedrag.

Met een kleiner bedrag kunnen mensen vaak wel terecht bij een beleggingsfonds. Ook daar gaat een vermogensbeheerder over de beleggingen maar het vermogen is dan afkomstig van een collectief. Een ander voorbeeld waarbij de vermogensbeheerder het vermogen van een collectief toevertrouwd krijgt, is een pensioenfonds.

Het vak van vermogensbeheerder kan dus verschillende vormen aannemen. Doorgaans is het een zelfstandige functie en het behelst altijd een grote verantwoordelijkheid. Het vak van vermogensbeheerder is ongetwijfeld één van de meest uitdagende functies binnen de financiële sector.

Onderdelen die aan de orde komen in deze workshop zijn: