Zakelijke Correspondentie Nederlands

Doelgroep: Een ieder die belast is of belast gaat worden met het zakelijk corresponderen in het Nederlands.

Het bedrijfsleven hecht nog steeds grote waarde aan een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Dit blijkt onder andere uit de functie-eisen in personeelsadvertenties waarin wordt gevraagd om directiesecretaresses, managementassistentes en officemanagers. Bij schriftelijke beheersing denken we in dit verband bijvoorbeeld aan corresponderen, notuleren en rapporteren. In deze module leert de cursist de zakelijke correspondentie verzorgen.

Er wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Deze module bestaat uit twee onderdelen:
1. Grammatica, spelling, stijl en interpunctie en
2. Zakelijke correspondentie en uitdrukkingen

Er zijn twaalf bijeenkomsten en de module wordt afgerond met een examen. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat uitgereikt.